8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Sony Xperia 10II

Điện thoại Sony Xperia tên đặt giống Sony Alpha nâng cấp mạnh camera

Sony chuẩn bị ra mắt bộ đôi điện thoại hoàn toàn mới về cách đặt tên giống với cách mà Sony đặt tên cho dòng máy ảnh Alpha. Đặc biệt sản phẩm điện thoại sony xperia được chú ý nâng cấp mạnh ở phần camera. Sản phẩm mới của điện thoại Sony sẽ sử dụng công thức đặt tên của Sony dành cho dòng máy ảnh Sony Alpha, điều này đã được dự báo từ trước.…
Đọc thêm...