tin tức tổng hợp chia sẻ kiến thức khoa học đời sống hay mỗi ngày: Thủ thuật hay, mẹo hay, đánh giá sản phẩm công nghệ, game....

iOS

iOS 13 là phiên bản thứ mười ba của hệ điều hành iOS, được thiết kế và phát triển bởi Apple Inc., kế nhiệm cho iOS 12. Phiên bản này được công bố tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu Apple WWDC 2019 diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm 2019.

  • Phát hành lần đầu: Khoảng tháng 9 năm 2019
  • Loại hạt nhân: Hybrid (XNU)
  • Nhà phát triển: Apple Inc.
  • Kiểu mã nguồn: Đóng với thành phần mã nguồn mở