tin tức tổng hợp chia sẻ kiến thức khoa học đời sống hay mỗi ngày: Thủ thuật hay, mẹo hay, đánh giá sản phẩm công nghệ, game....

Windows 11 vẫn còn đó tàn dư từ Windows 3.1

Một hình ảnh screenshot mới đây đã cho thấy trên hệ điều hành “hiện đại” này vẫn còn những điều rất “xưa cũ”, đó là hộp thoại (dialog) từ thời Windows 3.1.

Windows 11 được xem là phiên bản Windows hiện đại nhất cũng là cuộc đại tu lớn nhất kể từ khi Windows 10 xuất hiện. Nhưng một hình ảnh screenshot mới đây đã cho thấy trên hệ điều hành “hiện đại” này vẫn còn những điều rất “xưa cũ”, đó là hộp thoại (dialog) từ thời Windows 3.1.

Điều này cho thấy Microsoft vẫn chưa hoàn thành việc đại tu toàn bộ Windows và vẫn có thể mất thêm nhiều thời gian để quá trình này hoàn thành triệt để. Nhưng xét cho cùng thì điều này cũng không có gì quá ngạc nhiên vì bản Windows 11 bị leak ra chỉ là những bản build ban đầu, vẫn chưa hoàn thiện và có thể đến bản chính thức thì những tàn tích này sẽ không còn nữa.

Bên cạnh đó, về bản chất thì bản build hiện tại của Windows 11 vẫn chỉ là Windows 10 với một số cải tiến về giao diện và bổ sung thêm các tính năng mới. Mà Windows 10 thì đã bao gồm rất nhiều thành phần từ các bản Windows cũ, vì vậy Windows 11 bản leak có những thứ này thì cũng bình thường thôi.

Bình Luận