8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Unc0ver cập nhật jailbreak iOS 12 trên các thiết bị sử dụng chip A7/A8

Với bản cập nhật b37/b38 người dùng có thể jailbreak iOS 12 trên các thiết bị dùng chíp A7/A8 tuy nhiên chưa được hỗ trợ đầy đủ (tích hợp sẵn chợ ứng dụng) do Cydia và Substrate (chất nền) đang gặp một số vấn đề về khả năng tương thích cụ thể trong bản cập nhật này như sau :

Unc0ver cập nhật jailbreak iOS 12 trên các thiết bị sử dụng chip A7/A8
Unc0ver cập nhật jailbreak iOS 12 trên các thiết bị sử dụng chip A7/A8

unc0ver v3.0.0 ~ b37:

  • Thiết bị hỗ trợ được thêm (bao gồm các máy sử dụng chip A7/A8 như iPhone 5s, iPhone 6 / 6 Plus)
  • Cho phép thiết lập nonce
  • Tắt cập nhật tự động iOS
  • Cập nhật bộ đệm danh sách APT cho kho lưu trữ

unc0ver v3.0.0 ~ b38:

  • Sửa lỗi khai thác v1ntex
  • Khắc phục lỗi trong việc xác định trạng thái hỗ trợ thiết bị
  • Sửa lỗi UI
  • Cập nhật bộ đệm danh sách APT cho kho lưu trữ

Hiện tại bạn có thể tải về unc0ver v3.0.0 ~ b37/b38 và cài đăt thông qua công cụ Cydia Impactor để tiến hành jailbreak máy nếu đang sử dụng dòng iPhone 5s / iPhone 6 / iPhone 6 Plus từ kho lưu trữ Github của lập trình viên Pwn20wnd nhé.