8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Xe bọc thép BRDM-2

PUBG Mobile : 10 địa điểm xuất hiện xe BRDM-2 trong Payload Mode

Payload Mode một chế độ chắc nhiều anh em đã được tải nghiệm trước blog đã đề cập đến 10 vị trí có thể tìm thấy máy bay . Bài nay sẽ là 10 vị trí anh em có thể tìm thấy xe BRDM-2 trong chế độ Payload Mode của PUBG Mobile nhé ! Xin nhắc lại cho anh em nào chưa biết về chế độ Payload Mode hay là chế độ hỏa lực được cập nhật trong phiên bản…
Đọc thêm...