8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Iphone 11 lock

Sự thật về iPhone 11 lock nhà mạng Verizo được mở khóa miễn phí sau 60 ngày

Mua iPhone 11 lock sau 60 ngày để được mở khóa lên phiên bản quốc tế không làm gì có chuyên ngon vậy sự thật là có nhưng yêu cầu để được mở khóa thì không hề đơn giản đâu anh em ah ! Mấy hôm nay trên các diễn đàn chuyên về iPhone lock đang bán tán rôm rã chuyện iPhone lock 11 mua của nhà mạng Verizon tự nhiên không biết sao được mở khóa…
Đọc thêm...