8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Installer 5

Installer 5 là gì ? Tính năng và cách cài đặt phiên bản thử nghiệm

Installer 5 công cụ được phát triển bởi AppTapp vừa chính thức có bản thử nghiệm công khai đầu tiên được biết Installer 5 sẽ thay thế Cydia có giao diện gần na ná App Store hiện tại đã có thể tải về cho các thiết bị (iOS 10, iOS 11, iOS 12) đã được jailbreak. Hãy cùng 8chiase.com tim hiểu xem Installer 5 là gì ? Có những tính năng nào ? Cũng như…
Đọc thêm...