8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

App Store

Danh sách 17 ứng dụng trên Apple App Store chứa trojan malware

Từ trước đến nay chúng ta ít khi nghe nói đến các ứng dụng trên Apple App Store có chứa mã độc trojan malware tuy nhiên mới Wandera một công ty bảo mất đã liệt kê hẳn ra 17 ứng dụng có chứa trojan malware mà anh em đang dùng iPhone/ iPad cần gỡ ngay và luôn . Wandera một công ty bảo mật nổi tiếng vừa mới liệt kê ra 17 ứng dụng có mặt trên…
Đọc thêm...