The news is by your side.

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế – Tại sao lại gọi lỗ Lũy kế?

Lũy kế hay lỗ Lũy kế một trong những thuật ngữ chuyên nghành mà không một dân kế toán nào lại không biết đến có nghĩa là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong phần hoạch toán tiếp theo .

Với những người làm kinh doanh hay những bạn làm kế toán khi nói đến lũy kế thì không ai lại không biết đến và đây cũng là kiến thức cơ bản để bạn có thể tự làm chủ được tài chính của mình. Tuy nhiên vẫn nhiều người vẫn chưa hiểu lắm về định nghĩa lũy kế hay cách tính lũy kế như thế nào ? Khi nào mới gọi là lỗ lũy kế ? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này bạn nhé !

Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế - Tại sao lại gọi lỗ Lũy kế?
Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế – Tại sao lại gọi lỗ Lũy kế?

Lũy kế là gì ?

Lũy kế được dịch ra từ “Cummulative” là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính tiếp trong phần hoạch toán tiếp theo .

XEM THÊM : Cbm là gì ? Viết tắt của từ nào? Cách đổi 1Cbm = ? Kg

Rất khó hiểu đúng không nào người ta còn gọi là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau. Ví dụ để dễ hiểu hơn : tháng trước nợ 100 triệu tháng sau nợ tiếp 50 triệu niếu nợ tháng trước chưa trả được thì được cộng lũy tiến vào tháng sau như vậy số nợ là 150 triệu đơn giản hơn nữa chúng ta hiểu là nợ cũ nợ mới công lại với nhau thế thôi.

Công thức tính lũy kế

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + lũy kế các tháng trước đó

Ví dụ : Tài khoảng tiền điện tử của mình có 200 triệu .

Quý 1 : – 50 triệu
Quý 2 : +30 triệu
Quý 3 : + 70 triệu
Quý 4 : – 20 triệu

Như vậy Lũy kế cả năm = (-50) + (30) + (70) + (-20) = 30 triệu đây là lợi nhuận cả năm = 30 triệu.

Lũy kế giá trị thanh toán là gì ?

Lũy kế giá trị thanh toán được tính toán dựa vào 2 lũy kế sau :

  • Lũy kế thanh toán tạm ứng
  • Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Trong đó cụ thể như sau

Lũy kế thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước + Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này

=> Như vậy Lũy kế giá trị thanh toán = Lũy kế thanh toán tạm ứng + Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành.

Lỗ lũy kế là gì ?

Lỗ lũy kế là sự suy giảm về tài sản hiểu một cách đơn giản là giá trị ghi trên sổ sách lớn hơn giá trị thu hồi của tài sản đó tức là giá trị ghi trên sổ sách kế toán nhiều hơn giá trị thu hồi của tài sản thực.Khi có sự suy giảm giá trị tài sản xảy ra ta cần ghi nhận một vài khoản lỗ lũy kế.

Lỗ lũy kế là gì
Lỗ lũy kế là gì

Công thức tính lỗ lũy kế

Lỗ lũy kế= Giá trị ghi trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU

Nếu như không tính được giá trị thu hồi của một tài sản riêng lẻ thì nên tính giá trị thu hồi của toàn doanh nghiệp và xác định lỗ lũy kế cho toàn bộ danh nghiệp đó.Sau đó lỗ lũy kế của CGU phải được phân bổ cho từng tài sản một.

XEM THÊM : MPa là gì ? Cách đổi 1 MPa ra kg/m2, bar, kg/cm2, psi, atm, mmHg, mbar

Trên đây là nội dung xoay quanh vấn đề Lũy kế là gì? Công thức tính lũy kế – Tại sao lại gọi lỗ Lũy kế? hy vọng sẽ giúp bạn phần nào đó trong công việc và học tập nhé !

Được đóng lại.