The news is by your side.

Android 10

Android 10 hay còn gọi với tên Android Q trong giai đoạn phát triển, là phiên bản thứ mười sắp ra mắt của hệ điều hành di động Android. Bản beta đầu tiên của Android Q phát hành sớm vào ngày 13/3/2019 trên các thiết bị Google Pixel. Bản chính thức của hệ điều hành này dự kiến phát hành đại trà vào quý III năm 2019.

  • Nhà phát triển: Google
  • Bản xem trước mới nhất: Q Beta 1 (QPP1.190205.018.B4) / 13 tháng 3, 2019; 5 tháng trước