The news is by your side.

Cách chuyển Sever LOL sang KOREA VÀ CÁC SEVER KHÁC

Đổi Sever LOL sang một quốc giá khác như Thái Lan, Hàn Quốc … khá là đơn giản chỉ cần một vài thao tác có thể chuyển sever từ Việt Nam sang bất cứ quốc gia nào. 

Nhiều anh em không thích chơi lol sever Việt Nam thích sính ngoại ra chơi với bọn nước ngoài thì phải làm sao? Đơn giản thôi anh em chỉ việc đổi sever sang các quốc gia này là được xem hướng dẫn bên dưới nhé !

Cách chuyển Sever LOL sang KOREA VÀ CÁC SEVER KHÁC

Cảnh báo 

  • Khi đổi sever LOL sang nước khác anh em sẽ mất hết và bắt đầu lại từ con số 0 nhé, do đó nên cân nhắc có nên đổi hay không.
  • Chỉ có thể dung client của sever này chơi sever khác khi và chỉ khi chúng đã update cùng 1 phiên bản. Thường thì bên SEA sẽ update muộn hơn bên NA 1 tuần
  • Có thể dùng tài khoản Garena để chơi ở sever VN, SEA, Taiwan, còn sever NA thì phải đăng kí 1 tài khoản ở đây

Hướng dẫn Cách chuyển Sever LOL 

  • Bước 1 : Trên máy tính anh em tìm đến file lol.properties, copy ra một file để dành nhá.

lol.properties nằm ở đâu trên máy tính

    • Ở sever SEA và VN: thư mục: GameDataAppslolVNAir
    • Ở sever NA : thư mục: League of LegendsRADSprojectslol_air_clientreleases.0. 0.187deploy
  • Bước 2 : Mở file lol.properties lên hãy xóa tất cả những nội dung bên trong và copy những nội dung bên dưới vào . Dưới đây là dòng code mới theo sever lol từng khu vực, anh em thích chuyển sever lol sang khuc vực nào thì copy code của khu vực đó sán vào.

Server NA

host=prod.na1.lol.riotgames.com
xmpp_server_url=chat.na1.lol.riotgames.com
ladderURL=http://www.leagueoflegends.com/ladders
storyPageURL=http://www.leagueoflegends.com/story
lq_uri=https://lq.na1.lol.riotgames.com
ekg_uri=https://ekg.riotgames.com
regionTag=na
rssStatusURLs=null
lobbyLandingURL=http://landing.leagueoflegends.com/spectator_swf/landingPage.swf?ver=1
loadModuleChampionDetail=true
featuredGamesURL=http://spectator.na.lol.riotgames.com:8088/observer-mode/rest/featured

server VN

host=prodvn.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chatvn.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lienminh.garena.vn/
helpURL=http://lienminh.garena.vn/support
lq_uri=https://lqvn.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lienminh.garena.vn/

loadModuleChampionDetail=true

server SEA

host=prod.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chat.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.com/landing.php
ladderURL=http://lol.garena.com/ladders
helpURL=http://lol.garena.com/support

lq_uri=https://lq.lol.garenanow.com

server Taiwan

host=prodtw.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chattw.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://lol.garena.tw/pvpnet_landing
ladderURL=http://lol.garena.tw/ladders
helpURL=http://lol.garena.tw
lq_uri=https://loginqueuetw.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lol.garena.tw/story/index.php?game_box=true

loadModuleChampionDetail=true

Sever Hàn Quốc ( Korea )

host=prod.kr.lol.riotgames.com
xmpp_server_url=chat.kr.lol.riotgames.com
lq_uri=https://lq.kr.lol.riotgames.com
rssStatusURLs=null
regionTag=kr
lobbyLandingURL=http://landing.leagueoflegends.co.kr/
featuredGamesURL=http://spectator.kr.lol.riotgames.com:80/observer-mode/rest/featured
storyPageURL=http://www.leagueoflegends.co.kr/launcher/journal.php
ladderURL=http://www.leagueoflegends.co.kr
platformId=KR
ekg_uri=https://ekg.riotgames.com
riotDataServiceDataSendProbability=1.0

Bây giờ giờ đăng nhập vào game và chơi bình thường nhé !

Kết

Trên đây 8chiase.com vừa hướng dẫn anh em cách chuyển sever lol sang các nước khá là đơn giản chỉ cần copy dòng code theo các khu vực là có thể đổi được ngay rồi. Xem thêm về mod skin lol tại đây

Bình Luận