8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

SEA Games 30

Đại hội Thể thao Đông Nam Á, là một sự kiện thể thao tổ chức hai năm một lần vào giữa chu kỳ Đại hội Olympic và Đại hội Thể thao châu Á, với sự tham gia của các vận động viên từ 11 nước trong khu vực Đông Nam Á hiện nay.

  • Đại hội lần cuối: Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 ở Malaysia
  • Chu kì tổ chức: 2 năm (Các năm số lẻ)
  • Đại hội lần đầu: Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1959 ở Bangkok, Thái Lan
  • Gọi tắt: SEA Games
  • Mục đích: Sự kiện thể thao đa dạng cho các quốc gia trên tiểu lục địa Đông Nam Á