The news is by your side.

Hàm INDEX là gì ? Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel có ví dụ minh họa

Hàm INDEX trong Excel là hàm trả về mảng giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng nghe có vẻ phức tạp nhưng cách sử dụng cũng khá là đơn giản niếu bạn hiểu và nắm rõ được nguyên lý hoạt động. Trong bài viết này 8chiase.com sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm INDEX trong Excel nhé !

Hàm INDEX là gì ? Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel có ví dụ minh họa

Hàm INDEX là gì ?

Hàm INDEX là hàm trả về mảng, giúp lấy giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Hiểu một cách đơn giản hơn, trong một mảng cho trước, niếu biết được vị trí (dòng và cột) của một phần tử thì hàm này sẽ giúp lấy giá trị tại ô đó.

Công thức hàm INDEX trong Excel

 • Cú pháp hàm INDEX trong Excel: =INDEX(array;row_num;[column_num])

Trong đó:

 • array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó;
 • row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị;
 • column: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Cách sử dụng hàm INDEX

Giả sử chúng ta đang có một bảng tổng hợp lương bằng Excel như hình ảnh bên dưới.

*Ví dụ 1

Sử dụng hàm INDEX tìm giá trị của phần từ dòng thứ 4, cột thứ 2 trong mảng

Bước 1: Xác định các phần tử trong hàm

 • array: vùng chưa giá trị cần lấy là B3:F10
 • row_num: chọn hàng trong mảng là 4
 • column: chọn cột trong mảng là 2

Chúng ta sẽ có công thức: =INDEX(B3:F10,4,2)

Bước 2: Sau đó nhấn Enter và kết quả sẽ là Huỳnh Tiến Dũng. Tương tự, các bạn có thể tìm phần tử bất kỳ thuộc mảng này thông qua cú pháp như trên đây nhé.

*Ví dụ 2

Áp dụng hàm INDEX nâng cao để lấy giá trị từ nhiều vùng tham chiếu.

Cụ thể trong ví dụ sau là có 2 mảng gồm mảng [B3:F6] (màu xanh lá mạ) và mảng [B7:F10] (màu xanh biển). Ta muốn tìm phần tử hàng thứ 3, cột thứ 2 của mảng thứ 2. Hình minh họa như dưới:

 • Bước 1: Công thức hàm INDEX nâng cao
  • Công thức: =INDEX(reference;row_num;[column_num],[area_num])
   • Trong đó:
    • reference: vùng tham chiếu (có thể kết hơp nhiều mảng với nhau);
    • row_num: chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu;
    • column_num: chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu;
    • area_num: số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference (tức là số thứ tự của mảng trong vùng tham chiếu). Nếu area_num được bỏ qua thì hàm sẽ mặc định dùng vùng 1.
 • Bước 2: Xác định tham số và áp dụng công thức
  • reference: vùng tham chiếu là (B3:F6,B7:F10)
  • row_num: chọn hàng trong mảng là 3
  • column: chọn cột trong mảng là 2
  • area_num: số thự tự của mảng trong vùng là 2

Chúng ta sẽ có công thức: =INDEX((B3:F6,B7:F10),3,2,2)

 • Bước 3: Nhấn Enter để nhận kết quả trả về là Lương Xuân Mai

Như vậy 8chiase.com vừa tổng hợp chia sẻ với các bạn về hàm INDEX cũng như cách sử dụng hàm INDEX trong Excel từ cơ bản đến nâng cao, hy vọng nội dung bài viết sẽ hữu ích với các bạn nhé !

Theo sforum

Bình Luận