tin tức tổng hợp chia sẻ kiến thức khoa học đời sống hay mỗi ngày: Thủ thuật hay, mẹo hay, đánh giá sản phẩm công nghệ, game....

Danh sách laptop Dell được lên Windows 11 chính thức

Danh sách máy tính, Pc, laptop Dell được lên Windows 11 đã được thông báo chính thức. Hãng cho biết những chiếc laptop và desktop này sẽ được kiểm tra đủ điều kiện cập nhật Windows 11 một khi phiên bản này được phát hành.

Danh sách laptop Dell được lên Windows 11 chính thức

Làm sao để biết cái laptop của mình là model gì?

Bạn có thể xem tên model ở đáy máy hoặc kiểm tra Service Tag – dãy số nằm ở đáy máy, nó cũng giống như số serial của mỗi máy. Mình ví dụ như một dãy số Service Tag mình tìm được trong một bài đánh giá laptop của Notebookcheck: HZV0VN2

Từ đây chúng ta vào trang Dell Support: https://www.dell.com/support/home/en-vn Trong ô Search Support anh em nhập số Service Tag vào > Search thì kết quả như dưới:

Chiếc máy mang số Service Tag này là XPS 15 9570. Cũng thông qua Service Tag thì bạn sẽ có thể biết được tình trạng bảo hành của máy. Như vậy chúng ta có model máy là XPS 15 957, bạn có thể tìm tên model trong danh sách dưới đây xem nó có được cập nhật Windows 11 chính thức hay không. Như chiếc XPS 15 9570 này thì nó được hỗ trợ lên Windows 11.

Danh sách latop Dell được lên Windows 11

Dell Inspiron Laptop

Inspiron 14 3000 series:

 • Inspiron 3480/3481/3482
 • Inspiron 3490/3493

Inspiron 15 3000 series:

 • Inspiron 3501/3502/3505
 • Inspiron 3580/3581/3582/3583/3584
 • Inspiron 3590/3593

Inspiron 17 3000 series:

 • Inspiron 3780/3781/3782/3785
 • Inspiron 3790/3793

Inspiron 13 5000 series:

 • Inspiron 5300/5301
 • Inspiron 5310
 • Inspiron 5370
 • Inspiron 5390/5391

Inspiron 14 5000 series:

 • Inspiron 5400 2-in-1; Inspiron 5401/5402/5405; Inspiron 5406 2-in-1; Inspiron 5408/5409
 • Inspiron 5410/Inspiron 5410 2-in-1; Inspiron 5415/5418
 • Inspiron 5480/Inspiron 5481 2-in-1; Inspiron 5482 2-in-1; Inspiron 5485/Inspiron 5485 2-in-1; Inspiron 5488
 • Inspiron 5490/Inspiron 5491 2-in-1; Inspiron 5493/5494

Inspiron 15 5000 series:

 • Inspiron 5501/5502/5505/5508/5509
 • Inspiron 5510/5515/5518
 • Inspiron 5570
 • Inspiron 5580/Inspiron 5582 2-in-1; Inspiron 5583/5584/5585
 • Inspiron 5590/Inspiron 5591 2-in-1; Inspiron 5593/5594

Inspiron 13 7000 series:

 • Inspiron 7300/Inspiron 7300 2-in-1; Inspiron 7306 2-in-1
 • Inspiron 7380/Inspiron 7386 2-in-1
 • Inspiron 7390 2-in-1/Inspiron 7391/Inspiron 7391 2-in-1

Inspiron 14 7000 series:

 • Inspiron 7400/Inspiron 7405 2-in-1
 • Inspiron 7415 2-in-1
 • Inspiron 7490

Inspiron 15 7000 series:

 • Inspiron 7500/Inspiron 7500 2-in-1; Inspiron 7501; Inspiron 7506 2-in-1
  Inspiron 7510
 • Inspiron 7580/Inspiron 7586 2-in-1
 • Inspiron 7590/Inspiron 7590 2-in-1; Inspiron 7591/Inspiron 7591 2-in-1

Inspiron 16 7000 series:

 • Inspiron 7610

Inspiron 17 7000 series:

 • Inspiron 7706 2-in-1
 • Inspiron 7786 2-in-1
 • Inspiron 7791 2-in-1

Dell XPS Laptop

XPS 13

 • XPS 13 7390/XPS 13 7390 2-in-1
 • XPS 13 9300/9305
 • XPS 13 9310/XPS 13 9310 2-in-1
 • XPS 13 9360
 • XPS 13 9370
 • XPS 13 9380

XPS 15

 • XPS 15 7590
 • XPS 15 9500
 • XPS 15 9510
 • XPS 15 9570/XPS 15 9575 2-in-1
 • XPS 17
 • XPS 17 9700
 • XPS 15 9710

Dell Vostro Laptop

Vostro 14 3000 series:

 • Vostro 3400/3401/3405
 • Vostro 3480/3481
 • Vostro 3490/3491

Vostro 15 3000 series:

 • Vostro 3500/3501
 • Vostro 3580/3581/3582/3583/3584
 • Vostro 3590/3591

Vostro 13 5000 series:

 • Vostro 5300/5301
 • Vostro 5310
 • Vostro 5370
 • Vostro 13 5391

Vostro 14 5000 series:

 • Vostro 5401/5402
 • Vostro 5410/5415
 • Vostro 5481
 • Vostro 5490

Vostro 15 5000 series :

 • Vostro 5501/5502
 • Vostro 5510/5515
 • Vostro 5581
 • Vostro 5590

Vostro 15 7000 series:

 • Vostro 7500
 • Vostro 7510
 • Vostro 7580
 • Vostro 7590

Dell Latitude Laptop

Latitude 11 3000 series:

 • Latitude 3120
 • Latitude 3190/Latitude 3190 2-in-1

Latitude 13 3000 series:

 • Latitude 3300/3301
 • Latitude 3310/Latitude 3310 2-in-1
 • Latitude 3320
 • Latitude 3390 2-in-1

Latitude 14 3000 series:

 • Latitude 3400
 • Latitude 3410
 • Latitude 3420
 • Latitude 3490

Latitude 15 3000 series:

 • Latitude 3500
 • Latitude 3510
 • Latitude 3520
 • Latitude 3590

Latitude 12 5000 series:

 • Latitude 5290/Latitude 5290 2-in-1

Latitude 13 5000 series:

 • Latitude 5300/Latitude 5300 2-in-1
 • Latitude 5310/Latitude 5310 2-in-1
 • Latitude 5320

Latitude 14 5000 series:

 • Latitude 5400/5401
 • Latitude 5410/5411
 • Latitude 5420/5421
 • Latitude 5420/Latitude 5424 Rugged
 • Latitude 5490/5491

Latitude 15 5000 series:

 • Latitude 5500/5501
 • Latitude 5510/5511
 • Latitude 5520/5521
 • Latitude 5590/5591

Latitude 12 7000 series:

 • Latitude 7200 2-in-1
 • Latitude 7210 2-in-1
 • Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet/Latitude 7220 EX Rugged Extreme Tablet;
 • Latitude 7290

Latitude 13 7000 series:

Latitude 7300
Latitude 7310
Latitude 7320/Latitude 7320 Detachable
Latitude 7390/Latitude 7390 2-in-1

Latitude 14 7000 series:

 • Latitude 7400/Latitude 7400 2-in-1
 • Latitude 7410
 • Latitude 7420/Latitude 7424 Rugged
 • Latitude 7490

Latitude 15 7000 series:

 • Latitude 7520

Latitude 14 9000 series:

 • Latitude 9410
 • Latitude 9420

Latitude 15 9000 series:

 • Latitude 9510
 • Latitude 9520

Dell Precision Laptop

Precision 3000 series:

 • Precision 3530
 • Precision 3540/3541
 • Precision 3550
 • Precision 3551
 • Precision 3560
 • Precision 3561

Precision 5000 series:

 • Precision 5530
 • Precision 5530 2-in-1
 • Precision 5540
 • Precision 5550
 • Precision 5560
 • Precision 5750
 • Precision 5760

Precision 7000 series:

 • Precision 7530
 • Precision 7540
 • Precision 7550
 • Precision 7560
 • Precision 7730
 • Precision 7740
 • Precision 7750
 • Precision 7760

G-Series Laptop

Dell G3:

 • Dell G3 15 3500/3579/3590
 • Dell G3 17 3779

Dell G5:

 • Dell G5 15 5500/5505/
 • Dell G5 15 5510/5511/5515 Ryzen Edition
 • Dell G5 15 5590

Dell G7:

 • Dell G7 15 7500
 • Dell G7 15 758
 • Dell G7 15 7590
 • Dell G7 17 7700
 • Dell G7 17 7790

Alienware Laptop

 • Alienware Area-51m R1/R2
 • Alienware m15 R1/R2/R3/R4/Ryzen Edition R5/R6
 • Alienware m17 R1/R2/R3/R4
 • Alienware x15 R1
 • Alienware x17 R1

Như vậy 8chiase.com vừa tổng hợp chia sẻ đến bạn danh sách laptop Dell được lên Windows 11 chính thức bạn có thể dò xem máy tính của mình có được hỗ trợ lên Windows 11 không nhé !

Bình Luận