8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Tòa nhà Landmark 81

Tòa nhà Landmark 81 nằm ở đâu ? Cao bao nhiêu tầng ? Xếp thứ mấy thế giới ?

26/72018 tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam chính thức khai trương đây củng là chủ đề được nhiều người bàn tán nhất hiện nay? Trong bài viết này 8chise.com sẻ thông tin cho bạn biết những thông tin sau Tòa nhà Landmark 81 nằm ở đâu ? Cao bao nhiêu tầng ? Xếp thứ mấy thế giới ? Tòa nhà Landmark 81 là một trong những tòa nhà cao nhất việt Nam…
Đọc thêm...