8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

logico

Polycom là gì ? Các giải pháp mà Polycom cung cấp là gì ?

Polycom hay Poly điều là một đây là một công ty điện tử đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, tại Việt Nam được biết đến thông qua các thiết bị hội nghị truyền hình. Polycom là gì? Các thiết bị họp trực tuyến mà Polycom đang cung cấp tại Việt Nam là những thiết bị nào hay ai là nhà phân phối các sản phẩm của Polycom tại Việt Nam…
Đọc thêm...