8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

WinRAR

WinRAR phát hiện lỗ hỏng bảo mật tồn tại đã 19 năm nay

WinRAR một phần mềm nén dữ liệu hầu như ai cũng dùng và mới đây phiên bản beta mới nhất đã có bản vá một lỗi bảo mật nghiêm trọng đã tồn tại 19 năm nay mà không hề hay biết dự tính có khoảng nửa tỷ người ảnh hưởng. WinRAR là phần mềm nén dữ liệu hàng đầu hiện nay vì khả năng nén và hỗ trợ giải nén hiệu quả, dễ sử dụng. Tuy nhiên, một lỗi bảo mật…
Đọc thêm...