8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

web phim 18+

Xem phim sex phim người lớn ẩn danh Google, FaceBook biết hết

Một báo cáo mới đây cho thấy dù anh em ẩn danh xem phim sex phim người lớn .... các nội dung 18+ tất cả các dữ liệu này điều được gửi về bên thứ 3 đó chính là Google, FaceBook .... Một nghiên cứu mới của New York Times cho biết Facebook, Google và Oracle đang tiến hành âm thầm theo dõi những nối dung người lớn khiêu dâm của người dùng. Điều đang…
Đọc thêm...