8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

ứng dụng gọi xe GO-VIET

GO-JEK vào thị trường Việt Nam với dịch vụ đặt xe và giao hàng GO-VIET

Dự kiến trong tháng 7 GO VIET sẽ chính thức ra bản beta của ứng dụng thông qua event "TIÊN PHONG KHÁM PHÁ GO-VIET". Đây là cơ hội để cho những tài xế và người dùng trải nghiệm miễn phí ứng dụng đa dịch vụ GO-VIET tại một số khu vực nội thành tại Thành phố Hồ Chí Minh với hai sản phẩm đầu tiên: đặt xe hai bánh và giao hàng. GO-VIET là một trong…
Đọc thêm...