8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

thuốc tăng cân

Nhập viện vì “thuốc” giảm cân Tiến Hạnh

Được Pr như là 1 loại "thần dược" với 2 sản phẩm thuốc giảm cân và thuốc tăng cân Tiến Hạnh giúp người gầy tăng cân người béo giảm cân nhưng thực chất 2 loại thuốc này vẫn chưa có giấy phép và được bán chui và thậm chí là có người phải nhập viện vì dùng loại "thần dược rởm" này . Bắt lượng lớn thuốc tăng cân và giảm cân tiến hạnh không có nguồn…
Đọc thêm...