8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

sách

Tặng giáo trình thực hành bán thuốc free cho sinh viên ngành Dược

Giáo trình thực hành bán thuốc cuốn sách không thể nào thiếu đối với sinh viên ngành y nói chung đặc biệt là sinh viên ngành dược trên con được trở thành dược sĩ chuyên nghiệp. Chăm sóc sức khỏe mà một trong những việc hàng đầu luôn được tất cả mọi người quan tâm. Cách chữa bệnh này như thế nào? Bị bệnh này cần phải dùng thuốc gì? Cách sử dụng…
Đọc thêm...