8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

mã zip code việt nam

Danh sách Đầy Đủ Mã Zip Code, Postal Code 63 tỉnh thành Việt Nam

Mã Zip Code Postal Code hay còn gọi là mã bưu chính Việt Nam khi cần gửi thư hay hàng hóa niếu anh em điền chính xác thông số này sẽ giúp cho việc phân loại hàng hòa và thư đi được nhanh hơn đấy . Biết là vậy nhưng đâu phải ai cũng nhớ hết mã Zip Code hay mã bưu chính của các tỉnh thành Việt Nam do đó trong nội dung này BLOG 8CHIASE.COM liệt kê ra…
Đọc thêm...