8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Luca Todesco

iOS 12 tiếp tục được Jailbreak thành công bởi Luca Todesco

Vào ngày 5/10 vừa qua trên tài khoảng twitter của nhà nghiên cứu bảo mật Luca Todesco (@qwertyoruiop) anh đã thực hiện Jailbreak iOS 12 thành công trên chiếc iPhone XS Max mới nhất của Apple. Như vậy hiện nay đã có nhiều nhóm Jailbreak thành công iOS 12 trên những sản phẩm iPhone mới nhất của Apple (Tham khảo Jailbreak iOS của các nhóm khác…
Đọc thêm...