8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Jailbreak iOS 11.3.1

Houdini tung công cụ “Semi-Jailbreak” trên iOS 11.3.1 không cần tài khoản lập trình viên

8chiase.com - Gửi đến các bạn công cụ Jailbreak iOS 11.3.1 của Saigon Jailbreak - Abraham Masri cho phép bạn cài đặt mà không cần tới tài khoảng của lập trình viên. Mới đây người sáng lập ra Saigon Jailbreak - Abraham Masri đã chính thức update bản cập nhật mới cho công cụ Houdini "Semi-Jailbreak", hỗ trợ các thiết bị sử dụng phiên bản iOS…
Đọc thêm...