8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

iOS 12

iOS 12 tiếp tục được Jailbreak thành công bởi Luca Todesco

Vào ngày 5/10 vừa qua trên tài khoảng twitter của nhà nghiên cứu bảo mật Luca Todesco (@qwertyoruiop) anh đã thực hiện Jailbreak iOS 12 thành công trên chiếc iPhone XS Max mới nhất của Apple. Như vậy hiện nay đã có nhiều nhóm Jailbreak thành công iOS 12 trên những sản phẩm iPhone mới nhất của Apple (Tham khảo Jailbreak iOS của các nhóm khác…
Đọc thêm...

Sau 24h phát hành iOS 12 đã được jailbreak bởi Pandora Labs

Chỉ trong vòng 24h sau khi iOS 12 được phát hành nhóm nghiên cứu bảo mật tại Ali Security Pandora Labs đã có thể jailbreak iOS 12 dễ như ăn kẹo và điều này được demo trên iPhone X . Theo nhóm nghiên cứu tại Ali Security Pandora Labs xác nhận, việc phát triển một công cụ jailbreak đòi hỏi phải đào sâu vào hệ thống để tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật…
Đọc thêm...