8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Go-Viet

Hoàng Sa, Trường Sa biến thành **** trên app Go-Viet?

Mới đây một số bạn dùng ứng dụng Go-Viet đăng tải thông tin cho biết khi chát nội dung có chữ Hoàng Sa, Trường Sa hệ thống sẽ tự động chuyển thành ký tự đặc biệt ******* và không thể đọc được là điều tất nhiên rồi. Cụ thể là một tài xế Go-Viet thắc mắc trên một nhóm dành cho tài xế công nghệ sáng nay khôn thể nhắn tin có chứa từ này khi chát với…
Đọc thêm...