8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Facebook Pay

Facebook Pay là gì ? Cách thức hoạt động như thế nào ?

Facebook Pay một phương thức thanh toàn vừa được tích hợp lên Facebook, Messenger tương lai sẽ là Instagram, WhatsApp .... Hãy cùng BLOG 8CHIASE.COM tìm hiểu thử xem phương thức thanh toán này của Facebook hoạt động như thế nào nhé ! Facebook Pay là gì ? Facebook Pay là một phương thức thanh toán của Facebook được tích hợp vào Facebook,…
Đọc thêm...