8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

ASUS

Asus Expo 2019 có gì đặc biệt ? Thời gian diễn ra khi nào ? Ở đâu ?

Asus Expo 2019 một cuộc triễn làm công nghệ thường niên của ty Asus Đài Loan mục đích chính là giới thiệu công nghệ mới sản phẩm mới đến người dùng tại Việt Nam. Asus Expo bắt đầu 2009 với số lượng người tham gia khoảng 500 người tại khuôn viên khách sạn dần về sau mọi thứ đã thay đổi về quy mô tổ chức rông lớn hơn thu hút người dùng đến…
Đọc thêm...