8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

April là tháng mấy

Các tháng trong tiếng Anh January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là tháng mấy ? – Cách đọc và phát âm chuẩn 12 tháng bằng tiếng Anh

12 tháng trong tiếng anh January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December Là tháng mấy ? Đơn giản nhưng khi hỏi bất ngờ bạn sẽ lúng túng ngay đấy . 12 tháng trong tiếng anh January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December còn được viết tắt thành Jan,…
Đọc thêm...