8chiase.com
Kiến Thức Công Nghệ Khoa Học và Cuộc sống

Shark Tank Việt Nam Mùa 2 Tập 14:Thương Vụ Bạc Tỷ Ngày 10/10/2018

Shark Tank Việt Nam : Thương Vụ Bạc Tỷ Mùa 2 Tập 14 phát sóng vào ngày 10/10/2018

Chương trình Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank mùa 2 được phát sóng trên VTV3 vào 20h30 tối thứ tư hàng tuần bắt đầu từ ngày 4/7/2018.